Construction Management

BETLINSKI fa al client en una veritable Constructora, fusionant els conceptes de Project Manager i Constructora tradicional, i lo ofereix  tots els avantatges que això comporta:

  • Total transparència en els estudis de licitacions i adjudicacions.
  • Coneixement exacte dels costos.
  • Capacitat de decisió permanents de control de costos i la planificació.
  • Poder de decisió sobre l’elecció dels fabricants i proveïdors.
  • El Benefici de poder realitzar totes els subministraments directes del fabricant i a preus nets de empresa constructora.
  • Disposar de l’equip humà de una Empresa Constructora.
  • BETLINSKI aporta el Know-how de la Constructora y la seva competència tècnica adquirida del projecte.
  • Objectius compartits entre el Client i el Construction Manager, fugint del sistema habitual on els objectius d’empresa de construcció tradicional són totalment diferents dels objectius de la propietat.
  • Comprova els preus contradictoris sense perjudici dels excessos habituals de les empreses constructores.
  • No basar-se a una sola empresa constructora i la possibilitat de la seva competència dels creditors, o els possibles problemes de fracassos de subministrament o de tresoreria.

BETLINSKI organitza para el client un equip específic para cada projecte, amb el Director de Treball, tècnics, gestors i capatassos segons les necessitats de cada projecte.

El Client és informat i col·labora en totes les preses de decisions importants, afegint-se al equip directiu per a treballar com una sola entitat.

Els Honoraris de BETLINSKI,  en el mode CONSTRUCTION MANAGER, inicialment s’estableixen en funció de les característiques de cada projecte i sempre són fixos, sense augmentar per l’increment de pressupost o temps.

Així, els objectius de control econòmic, control de qualitat i control de planificació són compartits amb el client.

Creiem fermament que aquest és l’opció més justa d’emprendre un projecte, ja que hi ha transparència completa i l’equilibri entre els costos i els resultats obtinguts. D’aquesta manera, el client rep la col·laboració professional d’un consultor amb els objectius d’ell.

Ens adaptem a cada client i si és necessari dur a terme tasques del General Contractor, oferint serveis de constructor tradicional, especialment en el sector de Retail i rehabilitació d’alt standing.