Direcció Facultativa

BETLINSKI, acumula 15 anys d’experiència en la gestió tècnica d’obres com a Direcció Facultativa, col·laborant amb importants estudis d’arquitectura com ZAHA HADID, CARLOS FERRATER o ESTUDIO LAMELA, entre d’altres.

Els valors afegits que BETLINSKI proporciona a las direccions d’obra són, entre altres: la capacitat organitzativa i el coneixement i habilitats acumulats en el desenvolupament de l’ activitat professional.

Els coneixements adquirits en els sistemes de construcció i en la definició de detalls constructius són contribucions clau per als projectes desenvolupats conjuntament amb els estudis de prestigi.

Estem orgullosos amb els estudis d’arquitectura amb qui col·laborem confiïn en la nostra capacitat de direcció i la sensibilitat per definir els materials, solucions i detalls constructius, convertint-se en part activa en la redacció del projecte, des de la fase de bàsic, executiu i finalment en la fase de direcció-

BETLINSKI ha dut a terme a data 9 projectes amb CARLOS FERRATER, Premi Nacional d’ Arquitectura, sempre activament participant en el projecte.