Project Management

BETLINSKI ha participat en nombrosos projectes desenvolupant les seves habilitats com a PROJECT MANAGER,  posant  sempre a disposició del projecte, del equip i del client tots els seus coneixements i habilitats adquirides en el desenvolupament professional de la gestió d’una Empresa de Construcció, de les tasques com a Tècnic Facultatiu en direcció d’obres i  en el propi desenvolupament de las tasques de Project Manager.

Proporciona una vista de 360° per l’experiència acumulada de treball i col·laboració amb els equips multidisciplinaris com audiovisual, màrqueting, gestió empresarial, etc., establint un CONTROL sobre cadascun dels elements o equips implicats en el desenvolupament del projecte.

Oferim als nostres clients la possibilitat d’alliberar els projectes de gestió integrada, gestionant i coordinant professionalment tots i cada un dels aspectes que intervenen en el seu desenvolupament. Tenim la concepció que cada projecte requereix d’un grup d’especialistes de màxima professionalitat.

La suma i la gestió d’aquest grup és certament garantir èxit als nostres clients.

Tasques comunes per a la gestió i coordinació de projectes:

Fase projecte:

Gestió i control de la redacció de l’esborrany/bàsic de ARQ+ING.

  • Gestió i control de la sol·licitud dels permisos administratius, obra, activitat…
  • Gestió i control de la redacció del Projecte Executiu de ARQ+ING.
  • Gestió de pressupostos de construcció, comparatius, ajust econòmic, gestió de la contractació de la Obra. Disseny del Fiancial Forecast i de Contractes.

Fase obra:

  • Control econòmic sobre el projecte, amidaments, costos, certificacions, diligències.
  • Control de la contractació d’empreses, proveïdors, consultors….
  • Control sobre la planificació de les obres.
  • Coordinació d’ Arquitectura e Enginyeria.
  • Supervisió sobre l’evolució del projecte de ARQ+ING.
  • Supervisió sobre la legalització de l’edifici e  instal·lacions.